حاجت به بیان است؟

شمار نشریه : 168

«دیگر مسکن مهر جدید نمی‌سازیم، تمام تعهدات قبلی در حال انجام است، در مورد قیمت‌های مسکن مهر اصلا تجدید نظر انجام نگرفته است، اگر در پروژه ای توقف انجام گرفته به وزارت راه و شهرسازی اعلام شود»! اینها چهار حکم دکتر آخوندی در خصوص مسکن مهر است که به تازگی و همین چند روز پیش صادر شده است. اما از بین این چهار حکم، مورد آخر، عجیب‌ترین آنهاست، چرا که فقط با یک بار بازدید از پروژه های مسکن مهر شهرهای جدید اطراف تهران می توان به خوبی دریافت که فعالیت در این کارگاه ها به حداقل ممکن رسیده است. شاید بهتر باشد مسئولان به جای درخواست بیان آن چه که عیان است، به دنبال راهکاری برای تامین هزینه های تکمیل پروژه های نیمه تمام باشند.