مشکل خلع پیمانکار مسکن مهر همدان

شمار نشریه : 168


معاون مسکن راه و شهرسازی همدان با اشاره به دیرکرد تحویل مسکن مهر اهرام ایرانیان و نارضایتی متقاضیان گفت: برخورد با پیمانکار منجر به خانه‌دار شدن نمی‌شود، زیرا کاری زمان‌بر بوده و با توجه به افزایش قیمت مسکن، به نفع مردم هم نیست.

حسین جلالیان با اشاره به مشکل مسکن مهر اهرام ایرانیان و تجمع متقاضیان در مقابل اداره کل راه و شهرسازی استان همدان اظهار کرد: با چهار نفر به عنوان منتخب و نماینده متقاضیان صحبت و توافق شد، اما به دلیل ناهماهنگی بین متقاضیان و نمایندگان آنها مقرر شد جلسه‌ای با حضور تمام متقاضیان طی هفته آینده برگزار شود.

معاون مسکن اداره‌ کل راه و شهرسازی همدان با اشاره به نارضایتی این متقاضیان گفت: علت این امر دیرکرد در تحویل مسکن مهر متقاضیان و درخواست مبلغ اضافه از سوی پیمانکار این پروژه بود.

وی با اشاره به اختلاف قیمت قرارداد پیمانکاران با واقعیت‌های روز جامعه ابراز داشت:‌ با توجه به این امر مبلغ اعلام‌شده توسط پیمانکار بسیار بالا بوده و در حال حاضر نیز در دست بررسی است.

جلالیان تاکید کرد: هدف خانه‌دار شدن مردم است، حتی درصورتی که پیمانکار خلع ید شود، پیمانکار بعدی به سختی پروژه نیمه‌کاره را می‌پذیرد که در صورت قبول او نیز قیمت را بالا می‌برد.