هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   168   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سهولت استفاده از اینترنت بانک مسکن

بانک مسکن با هدف سهولت استفاده از سرویس‌های ارایه شده از طریق درگاه‌های مختلف بانکی، به راه‌اندازی سرویس ثبت و انصراف درخواست برداشت بدون کارت از درگاه اینترنت بانک، پس از فعال‌سازی از طریق خودپرداز اقدام کرده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی بانک مسکن، مشتریان دارای مسکن کارت می‌توانند در درگاه اینترنت بانک مسکن با مراجعه به منوی کارت و پس از انتخاب گزینه صدور قبض برداشت بدون کارت با وارد کردن اطلاعات کارت خود، مبلغ، شماره موبایل شخص گیرنده وجه، رمز دلخواه 5 تا 12 رقمی و تائید آن یک قبض برداشت بدون کارت برای فرد برداشت‌کننده ایجاد کنند.