هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   168   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مشارکت مراکز پژوهشی در نوسازی بافت های فرسوده


معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در آینده نزدیک از مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در بافت‌های فرسوده شهری استفاده می‌کنیم، گفت: باید با رویکرد تعاملی و بر پایه خرد جمعی نگاه خودمان را در بازآفرینی بافت‌های فرسوده از پروژه محوری به فرآیند محوری تبدیل کنیم.

محمد سعید ایزدی با بیان اینکه فعالیت‌های شرکت عمران و بهسازی شهری ایران بر پایه آخرین رویکردها و دست آوردهای جهانی برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد، گفت: در آینده نزدیک این نهاد از همفکری کلیه متخصصان در دانشگاه‌ها، مراکز علمی، پژوهشی، مهندسان مشاور، مدیران پیشکسوت باتجربه در این حوزه و کارشناسان و مدیران سایر نهادهای مرتبط بهره خواهد برد.

ایزدی با اشاره به اینکه امروزه دفاتر خدمات نوسازی محلی نقش ارزنده‌ای در احیاء و بهسازی، نوسازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده ایفا می‌کنند، اظهار داشت: بازآفرینی بافت‌های فرسوده و توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی باید سرعت بیشتری پیدا کند.

وی افزود: باید به فعالیت‌های خودمان شتاب بدهیم در عین حالی که نباید فعالیت‌هایمان با شتاب‌زدگی انجام گیرد، زیرا در آن صورت ممکن است حاصل کار از کیفیت لازم برخوردار نباشد.