انتصاب‌های جدید

شمار نشریه : 168


• با تصویب پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی در جلسه هیئت دولت، محمد پژمان به عنوان رئیس سازمان ملی زمین و مسکن و معاون وزیر راه و شهرسازی انتخاب شد.

• محسن پورسید آقایی در جلسه هیئت دولت به عنوان مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تعیین شد.

• طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی، «علی نورزاد» به عنوان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل منصوب شد.

• پيروز حناچي، ‌به عنوان معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي منصوب شد.