نشریه شماره   168   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انتشار اوراق مشارکت برای ساخت‌وساز مسکن


علیرضا خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس،در خصوص استفاده از اوراق مشارکت در بخش مسکن، گفت: استفاده و تزریق هرگونه اوراق مشارکت به بخش مسکن در صورتی که به دست سازندگان مسکن برسد، می‌تواند بسیار مفید و موثر واقع شود.

نماینده مردم سمنان و مهدی‌شهر در مجلس شورای اسلامی، افزود: با واگذاری اوراق مشارکت به پیمانکارانِ بخش مسکن، می‌توان قیمت بازار مسکن را متعادل کرد. وی تصریح کرد: در گذشته بسیاری از پیمانکاران بخش مسکن با خریداری اوراق مشارکت و تزریق آن به بازار ساخت‌وسازِ مسکن، فضا و شرایط مطلوبی در این بخش به وجود آوردند. خسروی اظهار کرد: تا وقتی بازار مسکن به سمت صنعتی سازی حرکت نکند تحولی در این بخش به وجود نخواهد آمد.