هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   167   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پارکینگ‌های سبز


یکی از دلایل رویکرد کلان شهرهای کشورهای پیشرفته ، از پارکینگ‌های سنتی به پارکینگ‌های مکانیزه اتوماتیک ، کاهش چشمگیر مصرف انرژی و انتشار آلودگی و تخریب محیط زیست است. در این مقاله عوامل و مقدار کاهش مصرف انرژی و آلاینده‌های زیست محیطی این فن آوری ها مورد بررسی قرار می گیرد.

پارکینگ‌های مکانیزه اتوماتیک ، که در آن جابه جایی خودرو ها بدون روشن بودن موتور آنها انجام می گیرد ، موجب صرفه جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی و در نتیجه مصرف انرژی نسبت به پارکینگ‌های طبقاتی سنتی که در آن خودرو می بایست با مصرف سوخت به موقعیت پارک در طبقات هدایت شود ، می گردد. علاوه بر این پارکینگ‌های مکانیزه نیازی به سیستم‌های تهویه جهت تخلیه گازهای متصاعد شده از اگزوز خودرو و سیستم روشنایی که در پارکینگ‌های طبقاتی سنتی جهت ایمنی و سلامتی انسان ضروری است ، نداشته و در نتیجه در این بخش نیز به دلیل حذف برق سیستم تهویه و برق سیستم روشنایی پارکینگ ، صرفه جویی در مصرف انرژی و مصرف سوخت‌های فسیلی انجام می گیرد. لازم به توضیح است که مقدار مصرف برق سیستم تهویه و مقدار مصرف برق سیستم روشنایی در یک پارکینگ طبقاتی سنتی با عملکرد بالا به ترتیب حدود 114 و 25 کیلووات ساعت به ازای هر متر مربع در سال است.

نتیجه صرفه جویی در مصرف انرژی‌های فسیلی از طریق به کارگیری پارکینگ‌های مکانیزه اتوماتیک به جای پارکینگ‌های سنتی ، کاهش آلاینده‌های زیست محیطی است. از آلاینده‌های مهم منتشر شده در اثر مصرف سوخت‌های فسیلی ، منواکسید کربن ، اکسیدهای نیتروژن دار ، ازن ، هیدروکربن ها و ترکیبات آلی فرار هستند که اثرات فیزیولوژیکی مهم آنها بر روی انسان به ترتیب ایجاد خفگی ، تحریک مجاری تنفسی ، سرطان پوست ، اختلال اعصاب و سایر سرطان هاست. همچنین گاز دی اکسید کربن منتشر شده نیز در ایجاد اثر گلخانه ای زمین نقش موثری داشته و باعث افرایش دمای زمین و پیامدهای آن بر اکوسیستم و در نهایت انسان می گردد .

اثرات مضر آلودگی هوا ناشی از سوخت‌های فسیلی بر سلامت انسان ، حیوان و گیاهان و همچنین تخریب مواد و آثار فرهنگی ، موضوع بررسی و مطالعات زیادی بوده و طی چند دهه اخیر مسئله باران‌های اسیدی لایه اُزن و گرمایش زمین و پیامدهای آن بر اکوسیستم و در نهایت انسان ، نیز مورد مطالعه و بحث دانشمندان قرار گرفته است.

در ارتباط با مقدار کاهش انرژی و کاهش آلاینده ها ی هوا ناشی از به کارگیری پارکینگ‌های مکانیزه اتوماتیک به جای پارکینگ‌های طبقاتی سنتی مطالعات متعددی از طریق موسسات مختلف انجام شده که جدیدترین مطالعات در سال 2012 میلادی توسط موسسه EEA صورت گرفته که در زمینه مشاوره امور محیط زیست در شهر نیویورک فعالیت می کند . در این مطالعات میزان مصرف سوخت و میزان انتشار آلاینده‌های هوا برای دو نوع پارکینگ مکانیزه و طبقاتی سنتی با ظرفیت 350 خودرو محاسبه و مقایسه شده که نتیجه آن به شرح جدول ذیل می باشد:

درصد صرفه جویی در مصرف سوخت و درصد کاهش آلاینده‌های هوا ،با به کارگیری پارکینگ‌های مکانیزه اتوماتیک به جای پارکینگ‌های طبقاتی سنتی در نمودارهای ذیل نشان داده شده اند که این میزان کاهش دلیل بر ضرورت استفاده از پارکینگ‌های مکانیزه اتوماتیک در کلان شهرها است:

تهیه کننده مقاله :مهندس مهدی سیدعلایی