هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   167   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جشنواره بین‌المللی برترین‌های پژوهشی و نوآوری در مدیریت شهری


رئیس ستاد سیاست‌گذاری جشنواره بین‌المللی برترین‌های پژوهشی و نوآوری در مدیریت شهری، گفت: در ششمین دوره این جشنواره به دنبال بهره‌برداری از فرصت‌ها و تجارب ملی و جهانی برای پاسخگویی به انتظارات مدیریت شهری هستیم.

سید محمد مجابی با اشاره به سند چشم‌انداز 20 ساله که رسیدن به رتبه اول منطقه خاورمیانه را پیش‌بینی کرده است، گفت: پژوهش به عنوان زیربنای توسعه پایدار شهری،دلیل حرکت مرکز مطالعات و پژوهش‌های شهرداری تهران به سمت برگزاری این جشنواره بود.

وی با اعلام اینکه اولین دوره جشنواره در سال 1386 و همزمان با هفته پژوهش با 610 اثر آغاز به کار کرد و با برگزاری پنج دوره از این جشنواره تعداد آثار ارسالی در سال 91 به 4200 اثر رسیده است، گفت: در دوره پنجم از 4200 اثر ارسالی 270 اثر مربوط به بخش خارجی بوده و در همین دوره همکاری توجه سازمان اسکان بشر ملل متحد را نیز جلب کردیم به طوری که آغاز به کار پنجمین دوره با پیام رئیس این سازمان بود.

وی با بیان اینکه ششمین دوره این جشنواره با همکاری دانشگاه‌ها، کلان‌شهرها، مراکز استان‌ها، مجمع جهانی شهرهای آسیایی و سازمان اسکان بشر سازمان ملل برگزار می‌شود، اظهار کرد: رسیدن به توسعه پایدار شهری که منجر به افزایش کیفیت زندگی شهروندان می‌شود، نیازمند پژوهش،‌استفاده از روش‌های نوین و مشارکت شهروندان در مدیریت شهری است و باید با کلان‌شهرهای جهان و فرهیختگان که جایگاه ویژه‌ای در این حوزه دارند ارتباط داشته باشیم.