هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   167   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نجات شيرها


يكي از ابزارهاي مهم در جلوگيري از اتلاف انرژي و توسعه بهداشت عمومي، استفاده از شيرآلات استاندارد است. متاسفانه مردم در خريد شيرها تنها به قيمت آن توجه كرده و به مسائلي نظير كيفيت و بهداشت اهميت چنداني نمي‌دهند. اين در حالي است كه شيرآلات نامرغوب و ارزان به وفور در بازارهاي كشور وجود دارد كه مصرف آنها علاوه بر اتلاف آب در اشاعه بيماري‌هاي ناشناخته موثر است. درصد بالايي از اين شيرها به صورت غير مجاز وارد كشور شده و يا اينكه قطعات آنها بدون مجوز مونتاژ مي‌شود. البته فعاليت گروه‌هاي غير متخصص و زير‌پله‌اي در اكثر شهرهاي كشور نيز مزيد بر علت شده است. در چنين شرايطي سازمان استاندارد بايد براي كنترل بازار شيرآلات وارد عمل شده و با نظارت بيشتر، از توزيع محصولات نامرغوب ممانعت كند تا مصرف‌كنندگان نسبت به خريد محصولات استاندارد داخلي مجاب شوند. سازمان آب و فاضلاب نيز مي‌تواند براي اجباري كردن مسئله، ارائه انشعاب آب را به استفاده از شيرآلات استاندارد منوط كند و يا اينكه با كمك توليدكنندگان داخلي، تعويض و نوسازي شيرآلات ساختمان‌هاي كشور را در اولويت قرار دهد. مجموعه اين اقدامات در كنار فرهنگ‌سازي از طريق رسانه‌ها باعث حمايت از توليدكنندگان داخلي و بهينه‌سازي مصرف آب خواهد شد.