هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   167   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خانه ظهیرالاسلام و پیرنیا زیر ذره‌بین

اوایل شهریور کلید میراث فرهنگی با تخریب خانه ظهیرالاسلام زده شد و با مزایده خانه پیرنیا به پایان رسید. اما در این میان رئیس سازمان میراث فرهنگی نیز با زدن مهر باطل به نگاه سیاسی بر سازمان میراث فرهنگی مواضع خود را نسبت به تخریب‌ها و اقدامات متولیان جهت حفظ میراث فرهنگی اعلام کرد.

مهدی حجت معاون میراث فرهنگی کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره تخریب‌های اخیر خانه ظهیرالاسلام گفت: خانه ظهیرالاسلام مالکیت دولتی دارد و متعلق به تأمین اجتماعی است. اما به طور قطع مسئولان تامین‌اجتماعی علاقه‌ ندارند که نام تخریب یک بنای تاریخی کشور به نام تأمین اجتماعی ثبت شود. به گفته معاون میراث فرهنگی کشور، خانه پیرنیا در مالکیت کمیته 8 ماده‌ای فرمان امام است و اگر بخواهند وارد عمل شوند و خانه را به حراج بگذارند میراث فرهنگی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد مگر اینکه طی مراوده و مذاکره‌ای از مالک بخواهد که بهره‌برداری صحیحی از بنا داشته باشد. حجت با تاکید بر اینکه می‌توان طی مذاکره‌ای راه‌حلی پیدا کنیم تا از بنا بهره‌برداری صحیحی انجام شود. درحال‌حاضر مشکل ما ریشه‌ای است. در کشورهای دیگر ارزش میراث‌فرهنگی مشخص شده، درحالی که هنوز در ایران این اتفاق نیفتاده است."این مسئول اعلام کرد: "حتی اگر مهم‌ترین خانه‌های تاریخی ایران در مالکیت سازمان‌ها و نهادهای دیگر باشد اما اگر ارزش خانه‌ها و بناهای تاریخی مشخص باشد هیچ خطری بناهای تاریخی را تهدید نمی‌کند. زیرا سازمان‌ها با کاربری مناسبی که به این بناها می‌دهند از تهدیدهای مخرب جلوگیری می‌کنند."