مهار آتش سوزی ساختمان در حال ساخت

شمار نشریه : 167


شعله های آتش ساختمانِ در حال ساخت با تلاش آتش نشانان به سرعت مهار و خاموش شد.

هوشنگ رسول پور، فرمانده نیروهای ایستگاه 28 سازمان آتش نشانی تهران در این مورد ابراز داشت: هنگام رسیدن آتش نشانان به محل حادثه ، واقع در خیابان ابوذر میدان ابوذر، ابتدای خیابان فریدون احمدی معلوم شد که یك دستگاه ساختمان در حال ساخت از قسمت یونولیت های به‌كار رفته وهمچنین قیراندود آن به علت رعایت نكردن اصول ایمنی آتش گرفته وشعله های آتش آن همراه با حجم بزرگی ازدود غلیظ به بیرون زبانه می کشید.

وی افزود: آتش نشانان بلافاصله با رعایت نكات ایمنی، با استفاده از سیستم آبرسانی و دستگاه‌های تنفسی، دست به عملیات زده و در كمترین زمان ممكن شعله های سرکش آتش را خاموش کردند.

رسول پور تصریح کرد: نیروهای آتش نشانی پس از ارائه تذكرات ایمنی به مالك ساختمان و كارگران، به عملیات خود خاتمه دادند.