هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   167   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کاهش قیمت وام ۲۰ میلیون تومانی در بازار


گزارش‌ها از بازار حاکی از این است رکه قیمت وام ۲۰ میلیونی مسکن در بازار کاهش یافته و در حال حاضر با تمام هزینه‌های کد رهگیری، وکالت‌نامه و هزینه قطعی و رهنی دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

به گفته فعالان بازار در ماه گذشته هزینه خرید وام ۲۰ میلیونی مسکن حدود ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود.