هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   167   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تنظیم سند قطعی برای خریداران وکالتی


خریداران وکالتی وثایق بانک مسکن، بدون واریز درصدی از بدهی می‌توانند با مراجعه به شعب بانک، نسبت به انتقال مانده بدهی و تنظیم سند مالکیت وثایق به نام خود، اقدام کنند.

حمیدرضا صحابت رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات، با اعلام این مطلب افزود: آن دسته از مشتریان دارای قراردادهای تسهیلات فروش اقساطی خرید خانه و یا فروش اقساطی سهم الشرکه که فاقد هرگونه قسط معوق می‌باشند، می‌توانند بدون نیاز به واریز وجه، نسبت به انتقال گروگان، اقدام نمایند.

وی تاکید کرد: برای سایر مشتریان قراردادهای فروش اقساطی، تسهیلات خرید خانه یا فروش اقساطی سهم الشرکه نیز که تا تاریخ3/6/92 دارای قسط معوق می‌باشند، انتقال گروگان منوط به تسویه تمامی اقساط معوق و همچنین واریز معادل دو قسط از اقساط آتی می‌باشد.

صحابت تمامی تسهیلات اعطایی خرید خانه (اعم از با سپرده و بدون سپرده) را مشمول این طرح خواند و تصریح کرد این طرح تا 22 بهمن ماه 92 ادامه خواهد داشت.