هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   167   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انتصابات در وزارت راه و شهرسازي


حق طبيعي هر وزيري است كه معاونان و مشاوران خود را انتخاب كند چرا كه در نهايت اوست كه بايد پاسخگو باشد. وزير راه و شهرسازي هم از اين قاعده مستثني نيست و ظاهرا دست به يك خانه تكاني اساسي زده تا رفته رفته سرداران سپاه خود را براي بهبود وضعيت راه و شهرسازي منصوب مي كند.

*سیدرضا هاشمی به عنوان مشاور معماری و شهرسازی و دکتر عبده تبریزی به عنوان مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهرسازي منصوب شدند.

*وزير راه و شهرسازي، محمدرضا انصاري را به سمت مشاور وزير و مديركل حوزه وزارتي اين وزارتخانه منصوب كرد

*دکتر محمد شکرچی از سوی وزیر راه و شهرسازی به عنوان رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تعیین شد.

*وزیر راه و شهرسازی، محسن نریمان نماینده پیشین مجلس را به عنوان معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید انتخاب کرد. البته لازم به ذكر است هنوز حکم رسمی از سوی عباس آخوندی به وی ابلاغ نشده اما تصدی وی در سمت معاونت وزیر راه و شهرسازی قطعی شده است. محمدهادی رستمیان تاکنون مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید بوده است.

*محمد سعید ایزدی با حکم وزیر راه و شهرسازی به عنوان مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و معاون وزیر راه و شهرسازی منصوب شد.