هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   167   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

وزیر راه و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی رفت


گروه گزارش: وزیر راه و شهرسازی با حضور در سازمان نظام مهندسی ساختمان، در جلسه شورای مرکزی این سازمان به ایراد سخنرانی پرداخت.

به گزارش خبرنگار پیام ساختمان دکتر عباس آخوندی که خود عضو دوره پنجم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان است در اولین جلسه شورای مرکزی پس از رأی اعتماد مجلس به وی برای پست وزارت راه و شهرسازی، حاضر شد و در جمع اعضای هیات رئیسه سازمان به سخنرانی پرداخت.

مهندسی حرفه ای با حمایت مهندسان

وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: اگر مهندسی در چهارچوب استاندارد بین المللی قرار نگیرد و فقط به جنبه محلی، بومی و ملی توجه شود با عدم رشد مواجه خواهیم شد.

دکتر عباس آخوندی گفت: اگر می خواهیم مهندسی حرفه ای در سطح بین المللی داشته باشیم باید اتفاقات زیادی رخ دهد که این بیشتر به عنوان یک هدف گفته می شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه ارائه شده خود به مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوعات به شرطی تحقق پیدا می کند که جامعه مهندسی هم بخواهد این اهداف در کشور اجرا شود و نیازمند حمایت مهندسان کشور است.

دکتر آخوندی گفت: ما هنوز در کشور فرایند انجام یک کار مهندسی در بین مهندسان را شاهد نیسیتم و باید برای طراحی، اجرا، کنترل و بهره بردای یک فرایند منظم تعریف کنیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: البته ما برای این فرایند باید اجماع داشته باشیم و اجماع هم دستوری نیست بلکه مفهومی است که از طریق گفتگوی مستمر، متوالی و پیوسته در حوزه علم و حرفه مهندسی قابل انجام است.

عباس آخوندی گفت: نهایتا مهندسی در ایران چه از نظر دانش و از چه جهت فرایند می باید به سطح بین المللی ارتقا پیدا کند.

توسعه بر مبنای عدالت

عضو دوره پنجم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: توسعه پایدار در مهندسی باید بر مبنای عدالت انجام شود و هر چیزی از حوزه عدالت خارج شود پایدار نخواهد بود.

وی با اشاره به رابطه بین متقاضی و عرضه کننده براساس عدالت گفت: حقوق شهروندان، خریدار و عرضه کننده از طریق جامعه مهندسی می باید مورد توجه قرار گیرد و اگر این طور نشود یک نوع اجبار غیرقابل پذیرش به وجود می آید.

دکتر عباس آخوندی میزان رعایت استانداردهای بین المللی را بیشتر از رعایت آن در ایران دانست و گفت: در کشورهای دیگر این استانداردها اختیاری است و اینکه ما هر چیزی را به یک اجبار تبدیل می کنیم به معنی ایجاد یک باب فساد است که باید برای آن چاره ای بیاندیشیم که آن هم بر می گردد به بحث عدالت.

تفکیک مفاهیم مسئولیت و صلاحیت

دکتر آخوندی گفت: ما نمی توانیم بازار مهندسی چند پارچه داشته باشیم و مفهوم صلاحیت و مفهوم مسئولیت مفاهیم ملی است و مفاهیم دلبخواهی کارفرمایان نیست و جزء حقوق مدنی کشور محسوب می شود و ما نباید حق انتخاب را از هیچ کارفرمایی بگیریم و حق انتخاب و حقوق مدنی را باید در کنار هم داشته باشیم.

وزیر راه و شهرسازی افزود: ما باید مفهوم مسئولیت و صلاحیت را تفکیک و معین نماییم. قانون می گوید هر کسی که وارد حوزه مهندسی می شود باید صلاحیت داشته باشد. ما صلاحیت را در حوزه مهندسی جدی می گیریم و در بخش دوم در برابر اخذ صلاحیت یک مسئولیتی ایجاد می شود که اینجاست که بحث توسعه پایدار و هم بحث عدالت را می باید تفکیک و ترکیب عملیاتی نماییم.

مهندس را از چشم کنترل می بینیم

دکتر آخوندی گفت: بخش عمده قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حوزه کنترل تعریف شده است و این به معنی آن است که ما به مهندس از چشم کنترل نگاه کنیم و اگر امر کنترل را از کار مهندسان حذف نماییم جامعه مهندسی احساس پوچی می نماید چرا که وظایف مهندسان اکثرا در حوزه کنترل انجام می شود.

وی تاکید کرد: نظام مهندسی مفهومی پیچیده تر از مفهوم کنترل است که باید به آن توجه کنیم و ماهیت همه دستورالعمل های ما تشدید کنترل است که جنسش افزایش بهره وری نیست.

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تخصصی شدن رویکردهای مهندسی گفت: چون ما رویکرد کنترلی داریم به دنبال این هستیم که مهندسان هفت رشته مهندسی عضو سازمان حتما در ساختمان سهمی داشته باشد. مگر مهندسان مثل مهندسان مکانیک و برق و شهرسازی و ترافیک فقط در ساختمان می توانند فعال باشند؟ عرصه های دیگر موجود کشور در حوزه مهندسی باید در اختیار مهندسان قرار گیرد و متاسفانه کار مهندسان را تعریف محدودی کردیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: به یکپارچگی تربیت نیروی انسانی و بازار کار مهندسان باید توجه شود و وزارت راه و شهرسازی باید وارد این مسئله شود.