هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   166   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کسری 10 هزار میلیارد تومانی بودجه یارانه‌ها


رئیس کمیسیون انرژی مجلس از کسری 10 هزار میلیارد تومانی بودجه پرداخت یارانه نقدی خبر داد و گفت: فعلاً سناریویی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح نیست اما دولت باید در این زمینه تصمیم بگیرد و می‌تواند تا سقف 50 هزار میلیارد تومان قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد تا کسری بودجه عمومی کشور را جبران کند.

سید مسعود میرکاظمی گفت: اگر نگاه واقعی به بخش درآمدی بودجه 92 کل کشور داشته باشیم میزان درآمد کشور از محل فروش نفت، دریافت مالیات، فروش کالاهای سرمایه‌ای و دارایی‌ها و سایر موارد حدود 135 هزار میلیارد تومان است که این میزان تقریباً معادل هزینه‌های جاری کشور است.

وي افزود: پولی که در قالب یارانه نقدی به حساب مردم پرداخت می‌شود حداقل 10 هزار میلیارد تومان کسری دارد یعنی امروز قیمت حامل‌های انرژی به گونه‌ای است که با میزان مبلغی که به حساب مردم واریز می‌شود كافي نيست، این کسری حداقل 10 هزار میلیارد تومان است و مابقی آن از محل بودجه عمومی کشور تامین می‌شود.

ميركاظمي گفت: در این شرایط دو راهکار وجود دارد؛ اول اینکه از محل بودجه برداشت شود و هزینه‌های جاری کاهش یابد که در این شرایط به دستگاه‌های ذیربط فشار وارد می‌شود از طرفی بودجه‌های عمرانی صفر می‌شود که این بدترین حالتی است که می‌تواند اتفاق بیفتد.

وي ادامه داد: راهکار دوم مصوبه مجلس است که بر اساس آن دولت در سال جاری 50 هزار میلیارد تومان از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها در آمد کسب می کند تا ضمن تامين بخشي از بودجه عمرانی کشور، کسری پرداخت یارانه نقدی از محل افزایش قیمت حامل های انرژی تامین شود.

میرکاظمی تصريح كرد: راهکار بعدی نیز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست که قرار بر این است در این مرحله قیمت حامل‌های انرژی به قیمت آزادسازی نزدیک‌تر شود و مابه التفاوت آن در اختیار اقشار ضعیف و همچنین در جهت توسعه نظام تامین اجتماعی هزینه شود. بنابراين در صورت اجرای فاز دوم و افزایش حامل‌های انرژی، میزان درآمد دولت افزایش می‌یابد که علاوه بر پرداخت یارانه نقدی، حمایت از تولید و توسعه تامین اجتماعی، کسری بودجه نیز جبران خواهد شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر بر عکس این موضوع اتفاق می‌افتد به طوری که از بودجه عمومی کشور برای یارانه نقدی برداشت می‌شود اما در حالت اجرای فاز دوم هدفمندی کسری اعتبار پرداخت یارانه نقدی از محل بودجه عمومی کشور تامین نمی‌شود بلکه از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین می‌شود.

میرکاظمی اظهار داشت: بهترین حالت این است که اجرای فاز دوم زیاد به تاخیر نیفتد و به تدریج به سمت ثبات نظام بانکی و ارزی کشور حرکت کنیم. ولي اینکه از محل بودجه‌های عمرانی برای هزینه‌های جاری کشور و پرداخت یارانه نقدی هزینه کنیم، راهکار مناسبی نیست.

وی تصريح كرد: بر اساس بودجه امسال قیمت حامل‌های انرژی باید افزایش یابد که البته زمان آن در اختیار دولت است ولي هر چقدر در اجرای مصوبه مجلس مبنی بر افزایش قیمت حامل های انرژی در سال جاری تاخیر داشته باشد میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی بیشتر می‌شود به دلیل اینکه دولت امسال باید تا سقف 50 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین کند وهر چقدر این افزایش قیمت به تاخیر بیفتد میزان افزایش قیمت این حامل‌ها نیز باید بیشتر شود.

رئيس كميسيون انرژي مجلس خاطرنشان كرد: در حال حاضر بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح نیست و تصميم گيري در اين خصوص به دولت محول شده است كه می‌تواند براي جبران کسری بودجه عمومی کشور، با مجوز مجلس تا سقف 50 هزار میلیارد تومان قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد.