آب شیرین کن تحمیلی نیست

شمار نشریه : 166


گروه تاسيسات: آب شيرين‌كن‌ها و سيستم‌هاي تصفيه خانگي ويژه آب‌هايي هستند كه بسيار شور و لب شور بوده و يا از كيفيت پاييني برخوردارند، استفاده از اين دستگاه‌ها براي تصفيه آب‌هاي شيرين به هيچ وجه توصيه نمي‌شود. متاسفانه استفاده از آب شيرين‌كن‌ها در بسياري از مواقع به مصرف‌كنندگان تحميل مي‌شود، بدون اينكه علت اصلي مشكل آلودگي آب بررسي شود.

مدير كنترل كيفيت آبفاي استان تهران ضمن بيان اين مطلب به خبرنگار پيام ساختمان گفت: براي تصفيه آب شيرين، بهترين شيوه استفاده از مواد گندزدا يا كلر است تنها از اين طريق مي‌توانيم از عدم وجود ميكروب‌ها مطمئن شويم. ولي اگر بخواهيم از دستگاه‌هاي آب شيرين‌كن براي تصفيه آب استفاده كنيم، موضوع برعكس مي‌شود. متاسفانه در بسياري از مواقع بدون اينكه علت اصلي مشكل آلودگي آب به درستي بررسي شود، استفاده از اين دستگاه‌ها به مصرف‌كنندگان تحميل مي‌شود.

مهندس احمد مشيري با اشاره به ساختار و عملكرد دستگاه‌هاي آب شيرين‌كن تصريح كرد: دستگاه‌هاي موجود تمام ذرات آب را هنگام تصفيه از طريق فيلتر جذب مي‌كنند، در اين مواقع اولين آسيب به راندمان فيلتر وارد شده و كيفيت آب پايين مي‌آيد. بنابراين شما مجبور هستيد فيلترها را به طور مداوم تعويض كنيد، در حالي كه مشكل جاي ديگر است. ضمن اينكه كلر موجود در آب از طريق فيلتر جذب شده و به اين ترتيب بهترين شرايط براي رشد باكتري‌ها فراهم مي‌شود.

وي ادامه داد: وقتي متوجه تغيير رنگ و بوي آب مي‌شويد، نبايد بلافاصله گناه و تقصير را به گردن اداره آبفا بيندازيد. بهتر است قبل از هر كاري، شير قبل از كنتور آب ساختمان را باز كنيد و از كيفيت آب مطمئن شويد. شايد لوله‌هاي آب بعد از كنتور سوراخ شده و نشتي بدهند در اين صورت تغيير رنگ و بوي آب محتمل است.

مدير كنترل كيفيت آبفاي استان تهران با تاكيد بر اينكه هنگام اجراي سيستم‌هاي تاسيساتي ساختمان‌هاي مسكوني لزوماً بايد از لوله‌هاي استاندارد آبرساني استفاده شود، اظهار داشت: لوله‌هايي كه با آب گرم به راحتي قوس برمي‌دارند و با آب سرد منقبض مي‌شود، به طور طبيعي استفاده از آنها باعث تغيير بو، رنگ و طعم آب می‌شود. ولي توليدكنندگان و فروشندگان اغلب به اين موارد توجه ندارند و به منظور تامين منافع شخصي، استفاده از دستگاه آب شيرين‌كن را توصيه مي‌كنند در حالي كه در ايران تنها براي مناطق جنوبي استفاده از اين دستگاه‌ها رايج است و در ساير شهرها توجيه اقتصادي ندارد.

مشيري ضمن پذيرش فرسودگي تاسيسات آبرساني برخي از مناطق تهران گفت: جمعيت حال حاضر تهران و تعداد ساختمان‌هاي آن، قابل مقايسه با گذشته نيست بنابراين براي تامين فشار آب و توزيع مناسب آب به مناطق مختلف و ساختمان‌هاي بلند مرتبه نيازمند بهسازي مسيرهاي آبرساني هستيم ولي اين كار به سرعت قابل انجام نيست و به سال‌ها زمان نياز داريم. اصلاح تاسيسات آبرساني در تهران از بافت قديمي شروع شده و قرار است تا سال 1400 تجهيزات آبرساني تهران به طور كامل نوسازي شود.

وي با اشاره به اینکه در حال حاضر ساليانه بيش از 100 ميليارد تومان براي تعويض لوله‌ها و بهسازي مسير آبرساني كشور هزينه مي‌شود افزود:آبفا به اين نتيجه رسيده كه دبي آب را تغيير دهد، بنابراين ابتدا فشار آب تعيين شده و سپس لوله‌ها نصب مي‌شوند.

مشيري در خصوص احتمال نفوذ آلودگي به چاه‌هاي آب گفت: چاه‌هاي آبي كه براي تقويت شبكه‌هاي آبرساني مورد استفاده قرار مي‌گيرند ازعمق بيشتر از 300 متر استخراج مي‌شوند و امكان نفوذ فاضلاب‌ها و آب‌هاي سطحي در آنها وجود ندارد، ضمن اينكه بعد از انتقال به سطح زمين ضدعفوني شده و سپس وارد چرخه آبرساني مي‌شوند بنابراين هر گونه پيش‌فرض آلودگي چاه‌هاي آب تهران منطقي نيست.

مدير كنترل كيفيت آبفاي استان تهران به مصرف كنندگان آب شرب توصيه كرد: لازم نيست از دستگاه‌هاي شيرين‌كننده‌ آب يا آب بسته‌بندي شده استفاده كنيد زيرا آب شرب تهران داراي بالاترين استانداردهاي جهاني است. البته در صورت تغيير در رنگ و بوي آب، ابتدا شير آب بعد از كنتور را بررسي كنيد اگر مشكلي بعد ار كنتور نبود، قطعاً مشكل از تاسيسات آبرساني داخل ساختمان است و بايد برطرف شود. در غير اين صورت با سامانه 122 تماس بگيريد، كارشناسان آبفا براي پاسخگويي آماده‌اند.