هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   166   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رويكرد بازار به سنگ مرمريت


گروه بازار ساختمان

زماني بود كه سنگ هاي مرمريت مانند چيني، بازار را در اختيار خود داشتند و بعد از آن گرانيت وارد ميدان شد. اما يك دهه بيشتر نگذشت كه با ورود فناوري هاي تازه، رزين كردن و زيبا سازي سنگ نرمي مانند تراورتن ، اين سنگ يكه تاز بازار سنگ هاي تزئيني شد. اما اكنون ساختمان هاي نوساز به سنگ هاي مرمريت كرم رنگ رويكرد نشان داده اند كه از نظر زيبايي به سنگ هاي مرمر مي مانند. حال بايد چرخش ميل بازار را به سمت سنگ هايي ديد كه كمتر در انظار خود نمايي كرده است.

شايد شما هم شنيده باشيد: «بازارِ سنگ بر اساس سليقه و ذائقه مشتري گام بر مي دارد.» اين جمله اي آشنا براي فعالان صنعت و بازار سنگ هاي تزئيني است اما سوال مهم اين است كه سليقه بازار را چه عامل ياعواملي تعيين كرده يا تغيير مي دهد؟

اگر چه يافتن پاسخ اين سوال مي تواند براي سود بردن از بازار سنگ در آينده مهم باشد، ولي بايد توجه داشت فعالان ساخت و ساز هميشه به دنبال سنگ هايي هستند كه هم تازه باشدو هم رويكرد اول بازار.