هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   166   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مسكن مهر در هاله ابهام


گروه بازار ساختمان

خاطرم هست در نمايشگاهي كه با موضوع فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش مسكن و مصالح ساختماني سال قبل برپا شده بود دكتر عليشيري ، معاون وقت وزير اقتصاد در گفتگو با سازندگان مسكن مهر از روش تامين مالي اين پروژه ها متعجب شده بود و تاكيد داشت كه خود سازندگان بايد به سرمايه گذاري براي توليد مسكن بپردازند. اما آيا بخش مسكن آن چنان جذاب هست كه بتواند سرمايه ها را جذب كند؟ اين سوال پاسخ ساده اي دارد؛ بخش مسكن از جذاب ترين موضوعات اقتصادي ايران بوده نه امروز بلكه از گذشته هاي دور. با اين تفاوت كه مسكن مهر با تامين مالي دولتي اقدامي متفاوت در سال هاي اخير بوده است اما امكان ادامه اين روش وجود دارد و آيا مي توان راهكاري براي تامين مالي اين بخش يافت بدوون آنكه به اصل آن لطمه اي نخورد. مهندس محمد پارسا، نایب‌رئیس كميسيون انرژي اتاق تهران و عضو کمیسیون عمران و خدمات فني و مهندسي اتاق ايران و عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران و ايران هستند.

پيام ساختمان: آينده مسكن مهر بدون حمايت دولت را چگونه می‌بینید؟

مسكن مهر را نمی‌توان مسكوت گذاشت و قطعاً بايد كارهاي انجام‌شده را به پايان رساند اما آنچه كه بايد مد نظر قرار گیرد اين است كه دريافت وام از بانك مركزي براي ساخت مسكن مهر مشكل بزرگ اين پروژه‌هاست چرا كه اين اقدام پايه پولي كشور را رشد داد متقاضيان خريد در بازار مسكن مجبور شدند همان خانه را با سه برابر قيمت بخرند. حال آنكه بايد انجام چنين پروژه‌هایی را بخش خصوصي و بالأخص انبوه‌سازان انجام دهند. به بيان ديگر اين اقدام هزينه ساخت و ساز مسكن را نيز افزايش داده است.

پيام ساختمان: در حال حاضر نيز دولت اين ساختمان‌ها را نمی‌سازد بلكه بخش خصوصي و انبوه‌سازان مشغول اجرای کار هستند؟

اين مشاركت بايد در ابعادي فراتر از مسائل فني و اجرايي باشد و اقتصاد آن را خود شرکت‌های سازنده مسكن از بخش خصوصي تأمین كنند. اينجا بايد نقش شرکت‌های بخش خصوصي مثلاً انبوه‌سازان در همه ابعاد ساخت‌وساز پررنگ تر باشد و خود آنها منابع لازم را از سه محل سرمایه‌گذاری خود، منابع بانكي و آورده متقاضيان تأمین كنند.

پيام ساختمان: دريافت تسهيلات از بازار پولي چه تفاوتي با وضعيت موجود دارد؟

استفاده از منابع بانكي به اقتصاد كشور زيان نمي زند اما استقراض از بانك مركزي با افزايش نقدينگي بر تورم دامن مي زند. از طرف ديگر سازندگان مسكن بايد بپذيرند كه خودشان منابع مالي لازم براي ساخت‌وسازشان را تأمین كنند. نه آنكه براي اين اقدام به دولت وابسته باشند. اين چنين نيست كه انبوه‌سازان فاقد راهكار باشند آنها مسيرهاي بسياري را براي حل مشكل تامين مالي در پيش دارند براي مثال با پیش‌فروش کردن خانه‌های در حال ساخت می‌توانند بخشی از منابع را جهت ساخت و ساز تأمین کنند.