هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   166   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نحوه به دست آوردن طول‌ آرماتور اوتکا دوطرفه


علم متره و برآورد، يکي از اساسي‌ترين ارکان ساخت و ساز، يا به بیان ديگر قلب هر پروژه است. يکي از مهم ترين مسائل يک کارگاه عمراني اندازه‌گيري مصالح مورد نياز براي احداث و يا محاسبه مصالح به کار رفته شده مي‌باشد.

ریزمتره و اجرا ارتباط مستقیمی با هم دارند و مکمل یکدیگر هستند و گام قبل از اجرای یک پروژه، ریزمتره مصالح مورد نظر در آن پروژه است. با استفاده از ریزمتره می‌توان مقادیر، ابعاد و اندازه‌های مصالح اجرایی در ساختمان‌های اسکلت بتنی، فلزی، سنتی و... را به دست آورد و از آنها در زمان اجرای پروژه استفاده کرد.

ریزمتره نقشه‌های اجرایی قبل از اجرا کمک فراوانی به اجرای صحیح پروژه می‌کندبنابراین اصول ریزمتره باید مطابق با آیین‌نامه‌ها و مقررات ملی ساختمان باشد.قرارگیری آرماتورها در جا و مکان خود و همچنین فواصل و اندازه‌های آنها در اجرا به سهولت امکان‌پذیر است و کار را برای نیروی متخصص آرماتوربند آسان‌تر می‌کند. یا اینکه ریزمتره دقیق تیرآهن، ورق‌های تقویتی، نبشی‌ها و... در اسکلت فلزی، کمک شایانی به اجرای صحیح و اصولی ساختمان‌های فلزی می‌کند.

قبل از اجرای اسکلت در ساختمان‌های فلزی باید بر اساس نقشه‌های طراحی شده و دتایل‌های موجود اندازه‌-های دقیق تیرها، ستون‌ها، بادبندها و ... را به دست آورد تا بر اساس آن مقادیر و نوع تیر، ستون و بادبند را تهیه کرد.در این مقاله به نحوه بدست آوردن طول‌ آرماتور اوتکا دوطرفه در ساختمان‌های اسکلت بتنی می-پردازیم:

از آنجا که تیرچه باید به اندازه کافی وارد تکیه‌گاه شود تا درگیری برشی لازم را با تکیه‌گاه به وجود آورد، در صورت برآورد نشدن این موضوع و با توجه به اینکه برش قابل توجه معمولا در تکیه‌گاه بیشتر است، از آرماتور اوتکا استفاده می‌گردد که این آرماتور می‌تواند دوطرفه یا یک طرفه باشد. بنابراین نقش آرماتور اوتکا ، صلب نمودن و مقاومت در برابر برش در سقف‌های تیرچه بلوک است.

به عنوان مثال می‌خواهیم مقدار طول آرماتور اوتکا دوطرفه در دتایل شکل زیر را به دست آوریم :