هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   166   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انحراف یا تفریغ صفر


گروه ساخت‌وساز: شهردار تهران بعد از مدت‌ها راهی جلسه علنی شورا شد تا گزارش تفریغ بودجه شهرداری در سال ۹۱ و ۹۲ را ارائه کند. محمدباقر قالیباف مدعی است میزان انحراف بودجه شهرداری از 8 میلیارد تومان در سال 88 به صفر در سال گذشته رسیده است، اما دو بند از گزارش حسابرس نشان می‌دهد شهرداری بدون مصوبه شورا هزار میلیارد تومان هزینه کرده است.

به گزارش خبرگزاري‌ها، شهردار تهران آماری درباره انحراف از بودجه شهرداری ارائه کرد که گویا برای اعضای شورای شهر هم کمی عجیب بود. به گفته او انحراف از بودجه شهرداری در سال 88، مبلغ 8 میلیارد تومان، در سال 89، سه میلیارد تومان و سال 90، 500 میلیون تومان بود که در سال 91 صفر شده است.

تفریغ بودجه به معنای تطابق هزینه‌کرد شهرداری با برنامه‌ بودجه‌ای است که به شورا عرضه کرده است. حسابرس معتمد شورا عملکرد شهرداری با برنامه ارائه‌شده به شورا را تطبیق می‌دهد. همین حسابرس در گزارش تفریغ بودجه شهرداری در سال 89 اعلام کرد: هزینه‌های عمرانی این سال برای 831 پروژه معادل 410 میلیارد تومان کمتر از بودجه ابلاغی نهایی پرداخت شده است. همچنین بودجه 189 پروژه کمتر از 50 درصد بودجه مصوب تخصیص‌یافته و 102 پروژه نیز که بودجه مصوبی معادل 560 میلیارد تومان چیزی حدود 12 درصد از بودجه عمرانی را شامل می‌شد، اعتبار تخصیص‌یافته نداشته‌اند.

شهردار تهران با اطمینان اعلام کرد که گزارش تفریغ بودجه سال 90 و 91 شهرداری صفر است، یعنی شهرداری هیچ انحرافی از بودجه نداشته است. این در حالی است که حسابرس بارها در گزارش خود تکرار کرد که «اسناد و مدارک بخش‌های مختلف در اختیار حسابرسان قرار نگرفته است».

ایرادهایی که حسابرس از تفریغ بودجه شهرداری گرفت در نهایت باعث شد تا اعضای شورا این گزارش‌ها را به همراه گزارش سال 89 به وزارت کشور و سازمان بازرسی کل کشور بفرستند تا حسابرسی‌های دقیق‌تری درباره آن انجام شود.

اطمینان خاطر شهردار تهران برای صفر بودن تفریغ بودجه شهرداری در حالی است که حسابرس 2 بند از مهم‌ترین بندهای این گزارش را در شورای شهر نخواند. پیش از این حسن بیادی، نایب‌رئیس شورای شهر تهران از وجود هزار میلیارد تومان هزینه فاقد در سال 91 خبر داده بود اما مشخص نیست چرا هیچ اشاره‌ای به این موضوع در گزارش تفریغ بودجه نشده بود؟

حسابرس در واقع دو بند مهم از گزارش خود را به این موضوع اختصاص داده است. بودجه عمرانی سال 91 شهرداری 7 هزار و 500 میلیارد تومان به صوت نقدی و غیر نقدی بود. بعد از آن 815 میلیارد تومان برای تحقق منابع فاینانس به بودجه اضافه شد و در نهایت با چند تغییر دیگر بودجه مورد تصویب شورا به 9 هزار و 800 میلیارد تومان رسید. شهرداری بعدها با استفاده از تبصره‌های شماره 24 و 38 بودجه مبلغ هزار و 7 میلیارد تومان به بودجه اصلاح‌شده اضافه کرد و بودجه عمرانی شهرداری به 10 هزار و 900 میلیارد تومان رسید.

تا اینجای کار فقط افزایش بودجه عمرانی شهرداری مشهود است اما آنچه حسابرس در گزارش خود آورده ، انحراف شهرداری از بودجه عمرانی است. بر اساس این گزارش شهرداری مبلغ 617 میلیارد تومان در باب تهاتر مطالبات سازمان‌های دولتی و نهادها و نیروهای مسلح را پس از توافق و ثبت درآمد و هزینه در اصلاحیه بودجه آورده که «شورای شهر تهران آن را تصویب نکرده است». ‌‌

شهرداری تهران 617 میلیارد تومان را بدون مصوبه شورا در بودجه خود مصرف کرده که بر اساس تعاریف بودجه‌ای این موضوع انحراف از بودجه محسوب می‌شود. شهرداری در تبصره 38 بودجه هم اجازه پیدا کرد سهم اعتبار مصوب پروژه‌های عمرانی را در صورت تحقق منابع اعتباری بیش از پیش‌بینی افزایش و هر 2 ماه این موضوع را به شورا گزارش دهد. حسابرس می‌گوید 450 میلیارد تومان در این بخش به بودجه عمرانی شهرداری اضافه‌شده اما گزارش‌های مربوط به آن مشاهده نشده است.

مجموع این دو انحراف که بیش از هزار میلیارد تومان است پیش از این هم اعلام شده بود اما جالب است که حسابرسان از اعلام آن در جلسه علنی شورا اجتناب کردند.

حسن بیادی در جلسه شورا به حسابرس گفت: «تصویب این دو لایحه به معنی تایید تفریغ بودجه شهرداری در این 2 سال نیست» و اضافه کرد: اسناد به طور کامل باید در اختیار حسابرس قرار می‌گرفت و این تفریغ بودجه درحالی‌که اسناد آن کامل نیست، تفریغ ناقصی است.

حسابرس البته معتقد است که تفریغ ناقص نیست بلکه ارائه مدارک در بخش‌هایی از گزارش‌ها کامل انجام نشده است. با همه این احوال گزارش حسابرسی تصویب شد هرچند شورا این گزارش‌ها را به وزارت کشور و سازمان بازرسی کل کشور فرستاد اما قالیباف خوشحال‌ترین فردی بود که شورای شهر را ترک کرد.