پیشگیری از سقوط پل‌ها

شمار نشریه : 166


مهندس مهدی کلانتری، محقق ایرانی دانشگاه مریلند شبکه ای از حسگرهای بی سیم را توسعه داده که داده هایی از وضعیت استحکام و انعطاف پذیری پل ها را به ذخیره کننده مرکزی ارسال می کند.

تحقیقات صورت گرفته توسط انجمن مهندسان عمران آمریکا نشان می دهد، از چهار پل بزرگراهی یک پل دچار مشکلات اساسی ساختاری بوده و احتمال سقوط آنها وجود دارد و ایده نظارت بر وضعیت پل های قدیمی و تشخیص زودهنگام مشکلات احتمالی می تواند سطح ایمنی جاده ها را افزایش داده و از مشکلات ترافیکی پیشگیری نماید.

دستگاهی که توسط این محقق ایرانی طراحی شده است، شبکه ای از حسگرهای بی سیم درون یک جعبه کوچک است که انرژی مورد نیاز را از نور محیط و امواج رادیویی دریافت و ذخیره سازی می کند؛ این جعبه کوچک به راحتی در قسمت های مختلف پل نصب می شود.این سیستم شبکه ای از داده های ساختاری مانند فشار، ارتعاش، انعطاف پذیری و گسترش ترک روی بدنه پل را جمع آوری و به ذخیره کننده مرکزی ارسال می کند. با تشخیص زودهنگام شل شدن پیچ ها یا ایجاد یک شکاف تازه بر روی بدنه پل می توان به سرعت نسبت به رفع نقص و پیشگیری از بروز مشکل اقدام کرد.

یک پل متوسط به حدود چند صد حسگر نیاز دارد و با توجه به قیمت 50 دلاری هر حسگر، رقمی در حدود 10 هزار دلار باید برای هر پل هزینه کرد که در مقایسه با خسارت های چند میلیارد دلاری در صورت سقوط پل، بسیار ناچیز است.