هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   166   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازسازی ساختمان مجلس


عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: بازسازی ساختمان مجلس شورای اسلامی در نیمه دوم شهریورماه انجام می‌گیرد.

ضرغام صادقی با بیان اینکه بازسازی داخلی مجلس شورای اسلامی در نیمه دوم شهریور ماه و همزمان با نیمه دوم تعطیلات تابستانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام می شود، افزود: در صورتی که بازسازی مجلس شورای اسلامی در نیمه دوم شهریور ماه به اتمام نرسد، جلسات علنی مجلس، در محل مجلس قدیم برگزار می شود.