هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   166   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اميدواري بخش خصوصي


سال‌هاست که تعدد پروژه‌های عمرانی نیمه تمام در سطح کشور، یکی از دغدغه های مهم مسئولان صنعت ساختمان است. بر اساس گزارش‌های بودجه‌ای، دولت جدید با بیش از 2800 طرح نیمه‌تمام عمرانی ملی مواجه است که برای تکمیل آنها حدود 200 هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. صرف نظر از هزینه‌هایی که برای پیشبرد این پروژه‌ها تا مراحل خاص صرف شده، از دیدگاه متخصصان، نگه‌داری از آنها نیز به هزینه بسیاری نیاز دارد. با گذشت چندین سال از شروع ساخت، حتی برخی معتقدند که بسیاری از این پروژه‌های نیمه‌تمام به بافت فرسوده تبدیل شده و ادامه ساخت آنها توجیه اقتصادی ندارد. در اوایل دولت نهم طرح‌های نیمه‌تمام بسیاری در کشور وجود داشت. دولت می‌توانست به‌جز در موارد ضروری طرح‌های جدید را آغاز نکند و برای اتمام و بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام برنامه‌ریزی کند. اما به هر حال روند آغاز پروژه‌ها و نيمه تمام ماندن آن ادامه يافت و با وجود كسري بودجه، دولت رغبتي به مشاركت بخش خصوصي از خود نشان داد. حتي در ساخت بسیاری از پروژه‌ها، مثل اتوبان كه رغبت به مشارکت در ساخت آن به دلیل استفاده از عوارض اتوبانی وجود دارد هم نتوانست دولت را متقاعد كند كه از تصدي گري فاصله بگيرد. با آغاز كار دولت جديد و علاقه‌اي كه آخوندي براي همكاري با بخش خصوصي براي اتمام پروژه‌هاي عمراني دارد، اميدواريم دولت در كار‌هايي كه به دست بخش خصوصي قابل اجراست ورود نكند و نقش يك ناظر را بازي كند؛ چرا كه دولت به اندازه كافي مشغله دارد.