هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   166   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بیشترین حوادث کار در بخش ساختمان


رسیدگی به حوادث ناشی از کار، حفظ و صیانت از نیروی کار و ارائه راهکارهای مناسب به منظور پیشگیری از حوادث یکی از وظایف مهم اداره بازرسی است و بازرسان کار برای رویارویی با مسائل مربوط به بررسی حوادث باید از روحیه بالایی برخوردار باشند.

محمد سنجری مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ضمن بیان این مطلب به بالا بودن درصد آمار حوادث ناشی از کار اشاره کرد وگفت: در سال جاری بیش از 50 درصد حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان به وقوع پیوسته که در این میان سقوط از ارتفاع بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است که متاسفانه مواردی هم منجر به فوت تعدادی

از این کارگران زحمت کش شده و خسارتهای غیر مستقیم و جبران ناپذیری را به خانواده ها و بازماندگان آنان وارد کرده است.

به اعتقاد مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی بازرسان کار باید بازرسی از کارگاههای ساختمانی و نظارت بر رعایت نکات ایمنی در بخش ساختمان را با اولویت ویژه ای پیگیری کنند. زیرا بازرسان کار نقش مهمی در پیشگیری از حوادث ناشی از کار دارند.

وی افزود: پیمانکاران، کارفرمایان و مهندسان ناظر آن دسته ازکارگاههایی که فاقد تاییدیه صلاحیت ایمنی کار باشند و نکات ایمنی و حفاظت کار را رعایت نکنند، در مرحله اول برای آگاهی از مقررات و خطرات احتمالی با تذکر کتبی مواجه می شوند و در صورت عدم توجه به نکات ایمنی، بر اساس قوانین مصوب و در راستای طرح پیشگیری از وقوع حوادث و جرم با هماهنگی مراجع قضایی نسبت به پلمپ و جلوگیری از ادامه فعالیت آنها اقدام می‌شود.