هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   166   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بیمه حوادث ساختمان‌ اجباری می شود


با تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس، تمامی ساختمان‌های مسکونی و تجاری تحت پوشش بیمه اجباری حوادث طبیعی قرار می‌گیرند.

رحیم زارع ، نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اعضای کمیسیون لایحه بیمه اجباری حوادث طبیعی ساختمان را در دستور کار خود داشتند و با تصویب مواد 4 تا 11 این لایحه کار بررسی و تصویب آن در کمیسیون به پایان رسید.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: این لایحه به منظور جبران بخشی از خسارات مالی ناشی از حوادث طبیعی همچون سیل، زلزله، توفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین و ریزش کوه تدوین شده و همه ساختمانها اعم از مسکونی و تجاری از ابتدای سال 93 تحت پوشش بیمه اجباری حوادث طبیعی ساختمان قرار خواهند گرفت.