هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   166   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

عدم تغییر در سیاست‌ پرداخت تسهیلات مسکن مهر


بانک مسکن به تمام تعهدات پرداخت خود در قبال پروژه مسکن مهر عمل می‌کند و سیاست‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملهای مسکن مهر هیچ تغییری نکرده است.

قدرت‌الله شریفی مدیر عامل بانک مسکن ‌گفت: بانک مسکن 500 هزار میلیارد ریال برای

پرداخت به مسکن مهر تعهد دارد و سیاست‌های دولت و بانک در قبال پرداخت آن هیچ گونه تغییری نکرده است و همانند گذشته ، با همان سقف پذیرش شده، قرارداد منعقد و پرداخت می شود.

شریفی تأکید کرد: حتی وامهایی که از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش یافته بود، بانک متعهد به پرداخت آنها است.

مدیر عامل مسکن مهر تصریح کرد: در ابتدای اجرای پروژه مسکن مهر ماهانه حدود 12 هزار میلیارد ریال یعنی حدود 25 درصد از کل مبلغ کار پرداخت می‌شد و اکنون نیز بر اساس پیشرفت کار به اجراکنندگان مسکن مهر پرداخت می‌شود.