هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   166   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آینده بازار مسکن مشخص نیست


عضو کمیسیون عمران مجلس، در واکنش به طرح آزاد سازی معاملات مسکن مهر، گفت: مسکن مهر تنها امید اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه برای خانه دار شدن محسوب می‌شود، لذا اگر این پروژه نیز وارد بازار سوداگری شود دیگر هیچ روزنه امیدی باقی نخواهد ماند.

مجید جلیل سرقلعه با اشاره به اینکه طرح آزاد سازی معاملات مسکن مهر به کمیسیون عمران مجلس و وزارت راه و شهرسازی مربوط است،گفت:‌ موضوع آزاد سازی معاملات مسکن مهر یا باید توسط دولت و وزارت راه و شهرسازی ارائه گردد و یا از طریق طرحی توسط مجلس پیگیری شود.

جلیل سرقلعه اظهار کرد: در شرایط کنونی حوزه مسکن آنچنان پیچیده است که اگر قرار باشد طرح مسکن مهر نیز وارد کل بازار مسکن شود، مسکن مهری دیده نخواهد شد. این نماینده مردم در مجلس نهم، تاکید کرد: کمیسیون عمران مجلس با طرح آزاد سازی معاملات مسکن مهر مخالف است، چراکه باید پذیرفت این موضوع نیاز به کاری کارشناسی دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس، خاطر نشان کرد: در حال حاضر افق و آینده بازار مسکن مشخص نیست، چراکه وزیر راه و شهرسازی تازه وارد میدان کار شده و نیاز به زمان دارد.