هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   165   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

به قيمت تجربه


اكثر مردم براي حداقل يكبار در زندگي، خريد و فروش ساختمان را تجربه كرده‌اند. اما اگر از آنها بپرسيد ملاك شما از انتخاب خانه دلخواه چه بود، در وهله اول بر استحكام سازه و معماري زيباي خانه تاكيد دارند. در كنار آن شايد نيم نگاهي هم به ساير امكانات رفاهي از جمله پاركينگ و آسانسور داشته باشند. با اين حال، مهمترين بخشي كه عموماً مغفول مي‌ماند، تاسيسات ساختمان است. عملكرد نامطلوب سيستم‌هاي تهويه، تركيدگي و نشتي لوله‌هاي آب و فاضلاب واقعاً شوك‌برانگيز است. دست شما هم به جايي بند نيست و به ناچار با شرايط موجود كنار مي‌آييد. كجاي كار ممكن است اشتباه كرده باشيد؟ شما كه اين همه زرنگي به خرج داديد، چرا زير زمين نرفتيد تا موتورخانه را ببينيد؟! درست است كه در كورترين نقطه ساختمان قرار داشت ولي لازم بود قلب ساختمان را معاينه كنيد، كارشناسان تاسيساتي براي پيشگيري آماده بودند. كافي بود اندكي به سلامتي موتورخانه و تجهيزات آن بينديشيد تا از شر مشكلات پنهان ساختمان در امان بمانيد. حالا كه همه چيز مشخص شده، حاضران به غايبان بگويند؛ اين تجربه مشترك نبايد تكرار شود.