هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   165   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خانه ییلاقی


این خانه ییلاقی که از سنت کمپ های بزرگ آدیونداک الهام گرفته خلوت دنجی است برای خانواده‌ای مدرن که در منطقه ای پر درخت و کنار دریاچه در آپ استیت نیویورک قرار گرفته است. این پروژه مسکونی و تفریحی با چنین نمونه هایی که در مجموعه ای ساختمانی پراکنده اند در سراسر یک قطعه زمین قرار گرفته اند و با چشم انداز زیبا قرار گرفته است.این پروژه در یک سطح شیبدار کنار رودخانه ای طراحی شده است و سطح خارجی آن از بازی سطوح، نمای زیبایی به وجود آورد، که در طبیعت اطراف ادغام شده است. پانل های شیشه ای بلند در اتاق خواب ها به سمت عقب سرازیر می شوند و این ایوان هایی برای خوابیدن تشکیل می دهند، در حالی که حیاط های فرو رفته به صورت اتاق های نشیمن بیرونی در می آیند.این خانه در نیویورک ساخته شده است.