هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   165   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

فراخوان همایش سراسری معماری داخلی و دکوراسیون


فراخوان ارسال مقاله به سومین همایش سراسری معماری داخلی و دکوراسیون در اصفهان آغاز شد.

بنا بر اعلام دبیرخانه این همایش سراسری، صاحبنظران ، پژوهشگران ، صنعتگران ، هنرمندان، کارآفرینان و دانشجویان برای ارسال مقاله به این همایش سراسری تا 17 آذر فرصت دارند به نشانی اینترنتی
http://www.deconf.ir/fa مراجعه کنند.

تأثیر متقابل معماری داخلی و رفتارشناسی (مسکونی، اداری، تجاری و...) ،جایگاه حرفه معماری داخلی در معماری معاصر ، وضعیت آموزش‌های آکادمیک و مهارتی معماری داخلی در ایران ،تأثیر عناصر هنرهای تجسمی و سواد بصری در طراحی مکان‌های داخلی،توجه به معماری داخلی در جهان اسلام،سبک‌شناسی در حرفه معماری داخلی و دکوراسیون داخلی و الگوهای اصیل در هنر ایران و جایگاه آن در معماری داخلی از جمله محورهای این همایش است.سومین همایش سراسری معماری داخلی و دکوراسیون هشت اسفند در اصفهان برگزار می‌شود.