منزل «بدیع‌الزمان فروزانفر» موزه می‌شود

شمار نشریه : 165


هیئت امنای انتشار آثار بدیع‌الزمان فروزانفر بر آن است تا با حمایت نهادهای شهری، خانه این استاد برجسته را مبدل به موزه کند.

هیئت امنای آثار مرحوم فروزانفر متشکل از سه نفر هستند که قرار است آثار بدیع‌الزمان فروزانفر زیر نظر این سه تن منتشر شود، «اعلا ستوده» وکیل دو دختر شادروان فروزانفر، «غلامحسین مراقبی» و «مجید جهانی» هیئت امنای انتشار آثار هستند.در راستای این مهم، هیئت امنا بر آن است تا با حمایت نهادهای شهری، خانه استاد فروزانفر را برای موزه مولوی و فروزانفر دایر کند.

منزل این استاد برجسته در خیابان بهار واقع است، از این رو فرزندان از طریق وکیل خانوادگی به همراه مراقبی و جهانی در پی احیای این منزل و تبدیل آن به موزه هستند.

مراقبی در این راستا گفت: برای رسیدن به این هدف که درخواست فرزندان این استاد برجسته نیز هست نیازمند کمک دوستان در نهادهای مختلف هستیم تا بتوانیم منزل محمدحسین بشرویه‌ای معروف به بدیع‌الزمان فروزانفر را مبدل به موزه کرده تا دانشجویان و علاقه‌مندان با نحوه زیست و خانه این شاعر برجسته آشنا شوند.