هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   165   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

«سرای عجم» از ثبت خارج می‌شود


اقدام برای خارج کردن «سرای عجم» از فهرست آثار ملی توسط مالک انجام و بررسی پرونده این ملک با شکایت وی آغاز شد. معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری خوزستان اظهار کرد: بنا بر برخی روایت‌ها، «سرای عجم» در گذشته به «شیخ خزعل» متعلق بوده، اما این امر قطعیت و سندیت ندارد و نمی‌توان به یقین گفت که این ملک متعلق به شیخ خزعل بوده است. سید حکمت الله موسوی با بیان اینکه «سرای عجم» با حکم دیوان عدالت اداری و بدون رضایت سازمان میراث فرهنگی از فهرست آثار ملی خارج شد، ادامه داد: در گذشته، در تشکیل پرونده‌های ثبتی، به مالک خصوصی توجه زیادی نمی‌شد و رضایت مالک شرط لازم نبود. به همین دلیل، برخی پرونده‌های ثبتی بدون رضایت کتبی مالک و فقط با رضایت شفاهی تشکیل می‌شدند.

موسوی افزود: با شکایت مالک «سرای عجم»، دیوان عدالت اداری تصمیم به بررسی بناهایی گرفت که بدون گرفتن رضایت از مالک به ثبت رسیده‌اند. بیشتر این بناها از نظر حقوقی حکم لغو ثبت گرفته‌اند. حکمی که دیوان عدالت اداری درباره پرونده‌ها می‌دهد، لازم‌الاجرا است و نمی‌توان از آن تخطی کرد و هر مدیری که حکم را اجرا نکند، متخلف به شمار می‌آید.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری خوزستان با اشاره به اقدام مالک در خارج کردن «سرای عجم» از فهرست آثار ملی، گفت: در هسته مرکزی شهر اهواز، آثار ثبتی زیادی وجود ندارند و تعداد آنها از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی‌کند و این آثار باید حفظ شوند.

موسوی با بیان اینکه روند تشکیل پرونده با رضایت شفاهی مالک تقریباً متوقف شده است، افزود: بررسی چنین پرونده‌هایی در همه نقاط کشور آغاز و در برخی موارد نیز خروج از ثبت آن انجام شده است. در اهواز نیز به جز «سرای عجم» برای ملک دیگری به این شیوه تشکیل پرونده شده و احتمال خروج آن از فهرست آثار ملی وجود دارد.