هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   165   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بتن‌ریزی روی مسجد سلجوقی!


سازه آجری مسجد جمعه اردبیل دارای گنبدی بتنی شده است که وزن سنگین‌اش آسیب جبران‌ناپذیری به بدنه‌ این بنای سلجوقی می‌زند.

یک عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که در سال 89 تهیه طرح مرمت این مسجد به او سپرده شد، درباره این اتفاق توضیح داد: براساس یک طرح پژوهشی، در سال 1389 تهیه‌ طرح مرمت این مسجد به من واگذار شد، یک سال مطالعه‌ فشرده و دقیق درباره‌ مسجد انجام شد و سپس نتیجه‌ مطالعات در قالب یک طرح ارائه شد که نخست در پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی به تصویب رسید و تیرماه سال گذشته در شورای فنی معاونت میراث فرهنگی بررسی شد اما پس از مدتی متوجه شدیم استان اردبیل خود در طرحی جداگانه، مرمت مسجد جمعه‌ اردبیل و گنبد آن را آغاز کرده است.

علیرضا انیسی اظهار کرد: این اقدام بدون گرفتن تأییدیه از شورای فنی سازمان میراث فرهنگی یا مرجعی دیگر،‌ با مجوز معاون سابق سازمان میراث فرهنگی که خود قبلا مدیرکل این اداره بوده، آغاز شده و اکنون در حال اجرا است.

وی با تأکید بر اینکه طرح در حال اجرا روی سازه‌ مسجد جمعه‌ اردبیل هیچ سنخیتی با طرح پیشنهادی و تأییدشده‌ شورای فنی سازمان میراث فرهنگی ندارد، گفت: مرمت گنبد این بنا اکنون به‌شکل ناشیانه‌ای در حال انجام است. این گنبد در دوره‌های گذشته تخریب شده و فقط بخش‌هایی از آن باقی مانده بود.

انیسی در توضیح طرح کنونی در حال اجرا روی سازه‌ مسجد جمعه اردبیل نیز گفت: اکنون متولیان اداره میراث فرهنگی استان، یک گنبد را با سازه‌ فلزی که با بتن پوشیده شده است در حال ساخت دارند و ظاهرا قرار است،‌ روی آن با آجر پوشانده شود.

وی درباره آسیب‌هایی که با این سازه جدید به این مسجد دوره سلجوقی وارد می‌شود، تأکید کرد: این اقدام، اصالت معماری بنا را خدشه‌دار می‌کند. همچنین اجرای سازه با بتن در آینده‌ نه‌چندان دور، به‌دلیل داشتن وزن زیاد و ترکیب نامتجانس، به بنا آسیب‌زیادی وارد می‌کند.

انیسی افزود: لازم است معاونت میراث فرهنگی کشور در این زمینه بررسی لازم را به عمل آورد و از اجرای این کار نادرست که بدون مجوز شورای فنی سازمان میراث فرهنگی در گذشته انجام شده است، جلوگیری کند.