هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   165   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اولین سند راهبردی استانی در سازمان نظام مهندسی ساختمان قم تدوین شد


اولین سند راهبردی استانی در سازمان نظام مهندسی ساختمان قم تدوین شد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، از تدوین و انتشار سند راهبردی این سازمان برای اولین بار در بین سازمان های نظام مهندسی استانهای کشور خبر داد.

مهندس امین مقومی، با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال های اخیر اقدامات قابل ملاحظه ای انجام داده که در خور ستایش است اظهار داشت: فقدان یک سند مدون با بازه زمانی بلند مدت که با توجه به نقاط قوت و ضعف داخلی، فرصت ها و تهدیدات پیش روی سازمان، بتواند به صورت نظام یافته و یکپارچه تمام منابع و امکانات سازمان را جهت تحقق همه جانبه اهداف ذکر شده در قانون راهبردی کند، همواره اشکالاتی را در چگونگی دستیابی به اهداف مندرج در قانون بوجود آورده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، ادامه داد: گاهی اوقات فقدان برنامه ای منسجم و راهبردی موجب شده مسیر حرکت سازمان در استانها تغییر کند و با روی کار آمدن هیئت مدیره جدید، اقدامات و برنامه های هیئت مدیره قبلی ناتمام مانده و تلاش ها نتیجه بخش نباشد.

وی با اشاره به تصویب سند راهبردی سازمان نظام مهندسی ساختمان در شورای مرکزی اظهار داشت: این سند نه تنها مرجعی برای اجرای اقدامات آتی در سطح کشوری است، بلکه الگوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها جهت انجام برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت نیز به شمار می رود.

مقومی گفت: بدنبال تصویب سند راهبردی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، سازمان نظام مهندسی قم نیز با الگوبرداری و بومی سازی آن به عنوان اولین استان، سند راهبردی خود را تدوین و به تصویب هیئت مدیره رسانده است.

وی اضافه کرد: در نقشه راهبردی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، چهار محور خدمات مهندسی، آموزش، رفاهی و پشتیبانی در نظر گرفته شده که در هر محور یک هدف راهبردی و در ذیل آنها اهداف عینی و برنامه های مربوطه آمده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ابراز امیدواری کرد: سند راهبردی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم که با هدف ایجاد و استقرار یک نظام برنامه ریزی استاندارد متناسب با شرایط استان و همگام با سیستم های مدیریتی به روز دنیا تدوین شده بتواند با همراهی تمامی اعضای سازمان اولین گام در راستای ایجاد تحول و بهبود عملکرد سازمانی را بردارد.

مقومی گفت: سند راهبردی سازمان نظام مهندسی ساختمان قم ، جهت دریافت نظرات و پیشنهادات اعضا منتشر شده که بعد از اخذ پیشنهادات و اصلاحات احتمالی به طور رسمی رونمایی خواهد شد.