هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   165   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تاریخچۀ دیوارهای برشی فولادی


در سه دهه اخیر استفاده از دیوار برشی فولادی به عنوان یک سیستم باربر جانبی در ساختمان مورد توجه پژوهشگران و طراحان قرار گرفته است. این پدیده نوین که در جهان به سرعت رو به گسترش است، در ساخت ساختمان های جدید و بعضاً تقویت ساختمان های موجود، به خصوص در کشورهای با لرزه‌خیزی بالا همچون آمریکا و ژاپن به کار گرفته شده است.

کاربرد در نقاط مختلف دنیا

دیوارهای برشی فولادی در تعداد بسیاری از ساختمان ها در ایالات متحده، کانادا، مکزیک و ژاپن در طیف وسیعی از انواع ساختمان ها از خانه‌های مسکونی تک‌خانوار تا ساختمان های بلندمرتبه استفاده شده است. علاوه بر ساختمان های جدید، ورق های فولادی جان برای مقاوم‌سازی ساختمان های موجود دارای قاب که سختی و مقاومت بیشتری نیاز دارند، به کار رفته است.

دیوارهای برشی فولادی هرجا عملکرد ساختمان اجازۀ استفاده از دیوارهای با طول متوسط را بدهد، به کار می‌روند. ساختمان های میان‌مرتبه و بلندمرتبه با پلان های تکراری و هستۀ ساختمانی پیوسته، به ویژه برای دیوارهای برشی فولادی مناسب می‌باشند.

کاربرد در کانادا

از اوایل دهۀ 1980، دیوارهای برشی فولادی بدون سخت‌کننده در کانادا ساخته شدند، چون تمرکز محققین کانادائی بر روی این نوع دیوار برشی فولادی بود. طرح استفاده از دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک برای اولین بار در دهۀ 80 میلادی در دانشگاه آلبرتای کانادا توسط کولاک و همکاران مطرح گردید. آنها بررسی ها و مطالعات تئوریک و آزمایشگاهی خود را صرفاً بر روی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک متمرکز کرده و ضمن انجام آزمایش هائی، برای محاسبۀ ظرفیت نهائی آنها، صفحۀ نازک جان را با یک سری میله‌های کششی مورب جایگزین نمودند.

یک ساختمان هشت طبقه در ونکوور، بریتیش کلمبیا، برای تأمین عملکرد لرزه‌ای مناسب در جهت کم‌عرض ساختمان ساخته شد. تنها محل موجود برای المان های سازه‌ای مقاوم در برابر بار جانبی ، نزدیک محور آسانسور و راه‌پله‌ها بود، در جهت دیگر قاب های بادبندی همگرا استفاده شدند. (Glotman,2005).

با انتشار مقررات طراحی لرزه‌ای دیوارهای برشی فولادی در استاندارد طراحی فولادی کانادا (CAN/CSA S16-01)، اجرا به مقدار زیادی سرعت گرفت.

شکل 1-19- توسعۀ ساختمان مرکزی Group Canam Manac

شکل 1-20- دیوار برشی فولادی در توسعۀ ساختمان مرکزی Group Canam Manac

 

شکل 1-21- هستۀ دیوار در وسط ساختمان ING

 

شکل 1-22- نمای نزدیک دیوار در محل وصلۀ وسط دهانه، ساختمان ING

 

 

 

 

 

 

شکل 1-23- دیوار برشی فولادی و جزئیات پای دیوار، ساختمان ING

 

 

 

ارائه دهنده مقاله: ‌شركت سبك آفرينان عمارت پارس