سهم ما از اقتصاد جهاني

شمار نشریه : 156

اقتصاد بدون نفت از آرمان‌های انقلاب است. در بندهای مختلف قانون اساسی بارها وابسته نبودن اقتصاد به خارج از کشور ذکر شده است. با اين حال عليرغم سه دهه تلاش هنوز نتوانستيم از وابستگي كشور به فروش نفت بكاهيم. در اين مدت راهكارهاي مختلفي توسط كارشناسان پيشنهاد شد كه مهمترين آن كسب درآمد از طريق ماليات بر مشاغل بود كه هر سال به عنوان اهرم اوليه قطع وابستگي به نفت مطرح مي‌شود ولي در عمل به دليل ضعف برنامه‌ريزي، نداشتن آمار و اطلاعات دقيق از مشاغل مختلف و از همه مهمتر به دليل عدم فرهنگ‌سازي و ضعف اعتماد عمومي با شكست مواجه مي‌شود. سرانجام اين غول خفته نفتي است كه سر از خاك بر مي‌آورد و با فوران يكباره خود همه چيز را از ياد ما مي‌برد و ما مجبور مي‌شويم براي تامين نيازهاي اوليه داخلي، طلاي سياه را كه صدها فرآورده ارزشمند از آن استخراج مي‌شود، به صورت خام بفروشيم و در مقابل كالاها و تجهيزات صنعتي و حتي مواد غذايي را وارد كنيم. سهم ما از اقتصاد جهاني اين است.حال اينكه؛ برای ایجاد استقلال اقتصادی باید از نفت به گونه دیگر استفاده کرد؛ یعنی فروش نفت خام به حداقل برسد و با فعال‌سازي پالايشگاه‌ها و كارخانه‌هاي كشور ضمن تامين مصارف داخلي، واردات را به حداقل برسانيم. هدف ما بايد بومي‌سازي دانش فني، ساخت تجهيزات صنعتي و در نهايت هدايت سرمايه‌ها به سمت توليد باشد. استقلال اقتصادی ايده‌ال اين گونه به دست مي‌آيد.