نشریه شماره   165   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آخوندی قانون نظام مهندسی را اجرا می کند


رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص عملکرد مهندس آخوندی گفت: با توجه به سوابق وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی و عضویت ایشان در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان و اشراف ایشان بر قانون نظام مهندسی وی توان اجرایی کردن این قانون را دارد.

دکتر سعید غفرانی با بیان اینکه تنها مطالبه از دولت جدید اجرای قانون است اظهار داشت: هر چند قانون نظام مهندسی در سال 74 مصوب شد اما فی البداهه قابل اجرا در حالی اما این قانون اگر اجرا شود به نفع ساخت و سازها خواهد بود.

وی در خصوص عملکرد عباس آخوندی کاندیدای پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی افزود: به نظر می‌رسد با توجه به سوابق وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی و عضویت وی در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی و اشرافشان به قانون نظام مهندسی، وی توان اجرایی کردن این قانون را به طور کامل دارد.

غفرانی با اشاره به چالش‌های پیش روی حوزه مسکن خاطر نشان کرد: قیمت مسکن و نحوه توزیع ساخت و سازها مدتی است رها شده و مطالبات و حق مردم باید مد نظر وزیر پیشنهادی این وزارتخانه باشد.