هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   165   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آخوندی قانون نظام مهندسی را اجرا می کند


رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص عملکرد مهندس آخوندی گفت: با توجه به سوابق وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی و عضویت ایشان در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان و اشراف ایشان بر قانون نظام مهندسی وی توان اجرایی کردن این قانون را دارد.

دکتر سعید غفرانی با بیان اینکه تنها مطالبه از دولت جدید اجرای قانون است اظهار داشت: هر چند قانون نظام مهندسی در سال 74 مصوب شد اما فی البداهه قابل اجرا در حالی اما این قانون اگر اجرا شود به نفع ساخت و سازها خواهد بود.

وی در خصوص عملکرد عباس آخوندی کاندیدای پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی افزود: به نظر می‌رسد با توجه به سوابق وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی و عضویت وی در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی و اشرافشان به قانون نظام مهندسی، وی توان اجرایی کردن این قانون را به طور کامل دارد.

غفرانی با اشاره به چالش‌های پیش روی حوزه مسکن خاطر نشان کرد: قیمت مسکن و نحوه توزیع ساخت و سازها مدتی است رها شده و مطالبات و حق مردم باید مد نظر وزیر پیشنهادی این وزارتخانه باشد.