هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   165   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جای خالی مراجع ذی‌صلاح در کنترل نقشه‌ها


نایب‌رییس اول سازمان مرکزی نظام مهندسی ساختمان معتقد است ؛ نظارت و کنترل نقشه‌های شهرسازی و معماری باید توسط مهندسان دارای پروانه و صلاحیت انجام شود و سازمان نظام مهندسی ساختمان طبق وظایف مندرج در قانون آمادگی دارد تا نظارت و کنترل این نقشه‌ها از نخستین مراحل تا مرحله نهایی را بر عهده بگیرد.

علی فرج زاده‌ها گفت: در واقع یکی از اهداف سپردن وظیفه بررسی، نظارت و کنترل نقشه‌های معماری و شهرسازی به دفاتر خدمات الکترونیک شهر سرعت بخشیدن به عملیات بررسی و نظارت بر این پرونده‌ها به منظور جلب رضایت شهروندان است اما نباید در این موارد دقت فدای سرعت شود. وی کنترل نقشه‌های معماری و شهرسازی توسط نیروهای غیر اجرایی را موجب بروز مشکلاتی در طرح‌های معماری و شهرسازی دانست و تصریح کرد: نظارت و کنترل این نقشه‌ها حتماً باید توسط مهندسان دارای پروانه و صلاحیت و افراد مجرب در کار اجرایی انجام شود و اگر فردی مهندس نباشد و به صرف استفاده از یک نرم‌افزار بخواهد فایل های محاسباتی را کنترل کند، از کیفیت کار به شدت کاسته می‌شود و در نهایت به ضرر مدیریت شهری و حوزه ساخت‌وساز خواهد بود.

فرج زاده‌ها در ادامه افزود: طبق ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، کنترل کلیه نقشه‌های معماری و شهرسازی از وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان است و اگر شهرداری سیستمی را برای کنترل این نقشه‌ها تعریف کرده اما کار به درستی انجام نمی‌شود، قصور شهرداری و دفاتر خدمات الکترونیک شهر است.

وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها پتانسیل و ظرفیت لازم را برای کنترل نقشه‌های معماری و شهرسازی دارند، گفت: واقعیت این است که در حال حاضر نظارت و کنترل نقشه‌های معماری و شهرسازی توسط مراجع ذی‌صلاح انجام نمی‌شود و حداقل کنترلی که انجام می‌شود هم توسط سازمان نظام مهندسی استان‌ها است و البته همکاری سایر دستگاه‌ها به ویژه شهرداری‌ها می‌تواند کمک کند تا نظارت و کنترل این نقشه‌ها به شکل حرفه‌ای تر و تخصصی تر انجام شود.