نشریه شماره   165   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جای خالی مراجع ذی‌صلاح در کنترل نقشه‌ها


نایب‌رییس اول سازمان مرکزی نظام مهندسی ساختمان معتقد است ؛ نظارت و کنترل نقشه‌های شهرسازی و معماری باید توسط مهندسان دارای پروانه و صلاحیت انجام شود و سازمان نظام مهندسی ساختمان طبق وظایف مندرج در قانون آمادگی دارد تا نظارت و کنترل این نقشه‌ها از نخستین مراحل تا مرحله نهایی را بر عهده بگیرد.

علی فرج زاده‌ها گفت: در واقع یکی از اهداف سپردن وظیفه بررسی، نظارت و کنترل نقشه‌های معماری و شهرسازی به دفاتر خدمات الکترونیک شهر سرعت بخشیدن به عملیات بررسی و نظارت بر این پرونده‌ها به منظور جلب رضایت شهروندان است اما نباید در این موارد دقت فدای سرعت شود. وی کنترل نقشه‌های معماری و شهرسازی توسط نیروهای غیر اجرایی را موجب بروز مشکلاتی در طرح‌های معماری و شهرسازی دانست و تصریح کرد: نظارت و کنترل این نقشه‌ها حتماً باید توسط مهندسان دارای پروانه و صلاحیت و افراد مجرب در کار اجرایی انجام شود و اگر فردی مهندس نباشد و به صرف استفاده از یک نرم‌افزار بخواهد فایل های محاسباتی را کنترل کند، از کیفیت کار به شدت کاسته می‌شود و در نهایت به ضرر مدیریت شهری و حوزه ساخت‌وساز خواهد بود.

فرج زاده‌ها در ادامه افزود: طبق ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، کنترل کلیه نقشه‌های معماری و شهرسازی از وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان است و اگر شهرداری سیستمی را برای کنترل این نقشه‌ها تعریف کرده اما کار به درستی انجام نمی‌شود، قصور شهرداری و دفاتر خدمات الکترونیک شهر است.

وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها پتانسیل و ظرفیت لازم را برای کنترل نقشه‌های معماری و شهرسازی دارند، گفت: واقعیت این است که در حال حاضر نظارت و کنترل نقشه‌های معماری و شهرسازی توسط مراجع ذی‌صلاح انجام نمی‌شود و حداقل کنترلی که انجام می‌شود هم توسط سازمان نظام مهندسی استان‌ها است و البته همکاری سایر دستگاه‌ها به ویژه شهرداری‌ها می‌تواند کمک کند تا نظارت و کنترل این نقشه‌ها به شکل حرفه‌ای تر و تخصصی تر انجام شود.