هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   165   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شهرداري درآمد پايدار مي‌خواهد


با بررسی شیوه های کسب درآمد و تامین هزینه در شهرهای بزرگ کشورهای پیشرفته در می یابیم که نوع درآمدهای این شهرها تفاوت های اساسی با شهرهای بزرگ کشور ما دارند.در اکثر کشورهای پیشرفته بر اساس هزینه و بودجه ای که به تائید و تصویب نمایندگان مردم شهر رسیده است میزان و وصول مالیات های مربوط به شهر مشخص و تصویب این مالیات ها مقدار درآمدی شهرداری را طی سال به طور دقيق مشخص می‌کند. اما در كشور ما استقلال مالی شهرداری‌ها از بودجه دولت باعث شده است، این نهاد به طور کاملا مستقل اداره شود و به دليل عدم توجه دولت به تعهداتش، به ناچار براي تامين منابع مديریت شهرراهكار‌هايي نظير فروش تراکم را به عنوان منبع درآمد خود برگزیند. اقدامي كه از سوي هيچ مديري حتي مديران شهرداري قابل قبول نيست. البته شهرداري‌ها هم پا را از فروش تراكم فراتر نهاده‌اند و حتي شاهديم كه رگه‌هاي سودجويي در طرحي مانند طرح تفصيلي كه سند ساخت و ساز تهران است، مشاهده مي‌شود. ضمن اينكه ماليات‌هايي كه به‌ويژه در بخش ساخت و ساز از مردم گرفته مي‌شود، در برخي مواقع با رشد‌هاي 100 درصدي در طول يك سال همراه است و به طور كلي زمينه براي تصويب و اعمال هر گونه قانون وجود دارد.

در اين ميان قانون درآمد‌هاي پايدار شهرداري سال‌هاست مسكوت مانده و جا دارد اين اصل اساسي با همكاري سه جانبه دولت، شهرداري و نمايندگان مجلس به تصويب برسد.