مقاوم‌سازی 10 هزار خانه در اصفهان

شمار نشریه : 165


مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: از ابتدای مهرماه امسال عملیات بهسازی و مقاوم‌سازی 10 هزار واحد مسکونی در روستا‌ها و شهر‌های با جمعیت کمتر از 10 هزار نفر در سطح استان آغاز می‌شود.

منصور شیشه فروش با اشاره به اینکه هر سال سهمیه‌ای برای بهسازی و مقاوم‌سازی واحد‌های مسکونی روستا‌ها و شهر‌های با جمعیت کمتر از 10 هزار نفر اختصاص داده می‌شود، اظهار کرد: به صورت میانگین این سهمیه شش تا هفت هزار مورد است.وی به شناسایی واحد‌های مسکونی نیازمند مقاوم‌سازی و بهسازی توسط بنیاد مسکن اشاره کرد و ادامه داد: بنیاد مسکن برای تمام واحد‌های مسکونی شناسنامه فنی صادر می‌کند و بهسازی و مقاوم‌سازی واحد‌های شناسایی‌شده در دستور کار متولیان امر قرار می‌گیرد.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به سهمیه امسال استان برای بهسازی و مقاوم‌سازی واحد‌های مسکونی تصریح کرد: از ابتدای مهرماه امسال عملیات بهسازی و مقاوم‌سازی 10 هزار واحد مسکونی در روستا‌ها و شهر‌های با جمعیت کمتر از 10 هزار نفر در سطح استان آغاز می‌شود. وی با تاکید بر اینکه مقاوم‌سازی و بهسازی این واحد‌ها در یک پروسه زمانی یک ساله انجام می‌شود، اضافه کرد: به احتمال قوی مقاوم‌سازی این 10 هزار واحد مسکونی در استان تا مهرماه سال آتی ادامه دارد.

شیشه فروش با اشاره به تعداد واحد‌های مقاوم‌سازی شده در استان تاکید کرد: از پنج سال گذشته تاکنون 38 هزار واحد مسکونی در روستا‌های و شهر‌های با جمعیت کمتر از 10 هزار نفر در سطح استان مقاوم‌سازی و بهسازی شده است.