دود کمبود بودجه عمرانی در چشم مردم

شمار نشریه : 156

سرمقاله:

لایحه بودجه سال 92 كه میبایست در آذر ماه سال 91 تحویل مجلس شورای اسلامی میشد، بنا به دلایل مختلف که شاید برخی موجه ولی بعضی غیر موجه بودند در آخرین روزهای پایانی سال گذشته برای بررسی و تصویب تحویل مجلس شد. از آنجا که در سال جدید دولت طبق قانون، بدون بودجه نمیتوانست هزینه کند در کنار ارائه کلیات لایحه بودجه ، لایحه بودجه سه دوازدهمی هم به مجلس ارائه کرد که ابتدا توسط مجلس بر اساس بودجه سال 91 تایید شد ولی بعد از ایراد شورای نگهبان مبنی بر لحاظ نشدن هزینه های انتخاباتی مترتب بر آن دوباره با اختصاص رقمی به عنوان هزینه انتخابات مورد تصویب قرار گرفت، اما پس از تصویب بودجه سه دوازدهمی و در سال 92 مجلس متأسفانه پس از حدود 18-17 روز تعطیلات اقدام به بررسی بودجه کل سال در کمیسیون تلفیق نمود.

بودجه 92 که از همان آغاز ارائه به مجلس توسط معاون پارلمانی رئیس جمهور و عدم حضور خود رئیس جمهور دچار چالش بین دو قوه شده بود، در ادامه نیز با ایرادهای؛ انبساطی بودن، وابستگی به نفت با وجود تحریمها، اضافه بودن چند هزار برابری بودجه شرکت نفت نسبت به بودجه وزارت نفت، چند مجهولی بودن بودجه به علت مشخص نبودن میزان صادرات، قیمت نفت و قیمت ارز و به اعتقاد برخی از کارشناسان بی توجهی به تولید ملی، بیش از پیش دستخوش بی مهریها شد تا جایی که همزمان با حضور نمایندگان اقتصادی دولت از جمله وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور و ... در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای روشنگری بیشتر نمایندگان، باز به علل دیگر و اختلاف نظر نمایندگان مجلس و دولت، بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق نیز متوقف شد تا در روزهای آتی به کمک هر دو گروه و شفاف سازی بیشتر نمایندگان دولت در کمیسیون تلفیق مجلس، دوباره بررسی و از سر گرفته شود.

اگر همین جا بخواهیم گریزی بزنیم به تأثیر پذیری اقتصاد مسکن و ساختمان از بودجه سالهای متمادی ؛ اولاً به اعتقاد برخی از کارشناسان مشخصاً بودجه 91 در تحقق دارای انحراف  40 تا 50 درصدی بود که طبیعتاً تبعات این عدم تحقق را در کارهای عمرانی نیز شاهد بودیم. دوم اينكه ؛ طبق سنوات گذشته که هر جا و هرگاه در بودجه جاری و هزینه های عمومی کمبود و کسری پیش میآمد به سراغ بودجه عمرانی و سرمایه گذاری در این بخش  میرفتند که در نتیجه آن کارهای زیر بنایی دچار مشکلات اساسی میشد، این بار نیز بعید به نظر نمیرسد با این کش و قوسهایی که در بررسی بودجه وجود دارد در این میان بخش عمرانی و زیر بنایی ساختمان کشور صدمه ببیند. به همین خاطر پیشاپیش و در حین بررسی بودجه به هر دو گروه از نمایندگان دولت و مجلس زینهار میدهیم که قبل از نهایی شدن و تصویب و قانونی نمودن هزینه های کشور در سال 92 با درس آموزی از تجارب سیاه و سفید بودجه سنوات گذشته اهتمام بیشتری به بودجه بخش عمرانی داشته باشند چرا که تا در کشور  عمران و آبادانی صورت نگیرد، تا اشتغال حاصل نشود و تا تولید صورت نگيرد و یا به هر دلیل دیگر هر کدام از اضلاع این مثلث سازندگی لطمه ببیند، دود آن به چشم کل جامعه و اقتصاد کشور خواهد رفت.

پس به نمایندگی از سازندگان، انبوه سازان، پیمانکاران، تولید کنندگان عرصه صنعت ساختمان و مهندسان که قائل به سهم 30 درصدی مسکن از تولید ملی هستند، ابتدا از نمایندگان همه این گروهها اعم از مجلس شورای اسلامی- مخصوصاً اعضای کمیسیون عمران- كه به عنوان حامیان منافع موکلان خویش در جامعه هستند و در مرحله بعد از نمایندگان دولت در اختصاص واقعی بودجه تصویبی عمراني و احتراز از صرف بودجه عمرانی برای هزینه های جاری و عمومی مجدداً خواهانیم؛ با توجه به ضربالمثل معروف : «آزموده را آزمودن خطاست» خطاهای سالهای گذشته در عدم توجه به تحقق بودجه عمرانی و به کارگیری آن در سایر موارد را دوباره تکرار نکنند زيرا همانطور که ذکر شد دود کمبود و کم و کسریهای عدم سرمایه گذاری در بخشهای زیر بنایی و عمرانی کشور و بی توجهی  به تولیدات ساختمانی و ملی، به چشم مردم کل کشور خواهد رفت.