هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، کاشی و سرامیک، چینی آلات بهداشتی زنجان