گزارش تصویری افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران