مراسم بزرگداشت روز معمار و دهمین دوره جایزه معماری استاد میر میران