افتتاحیه دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران در روز بزرگداشت مهندسی