چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، ماشین‌آلات، لوازم و مصالح ساختمانی