سومین نمایشگاه تخصصی فناوری‌های نوین صنعت ساختمان- قم