پانزدهمین نمایشگاه رنگ، رزین، پوشش‌های صنعتی و مواد کامپوزیت- تهران