دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی تأسیسات و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی- شیراز